Algemene voorwaarden

Re.Charge BV

Kattendijkdok-westkaai 92-93

2000 Antwerpen

www.recharge.be
Btw: BE0767431039
Bank van breda: Be85 6451 0580 4706

Contact: info@recharge.be

Interne regels Fitness, boutique en bar

 • Re.Charge behoudt het recht om openingsuren, lessenroosters en lesgevers ten alle tijde te wijzigen.
 • Re.Charge is niet verplicht een compensatie te voorzien wanneer lessen of andere diensten geannuleerd worden.
 • Gebruik van een handdoek in de sportruimtes is verplicht owv hygiënische redenen.
 • Gelieve hygiënemaatregelen te respecteren: was regelmatig de handen, laat toestellen, toiletten en douches proper achter.
 • Dragen van aangepaste sportkledij en proper sportschoeisel is verplicht.
 • Sportmateriaal- en toestellen dienen ten alle tijde met respect behandeld te worden en schoongemaakt te worden met ontsmettende spray na gebruik.
 • Gebruikt materiaal dient altijd terug op de daartoe bestemde plaats gelegd te worden, zo houden we de gym netjes.
 • Sportzakken dienen in de daartoe bestemde lockers gelegd te worden. De lockers worden op het einde van elke dag leeg gemaakt.
 • Gelieve ten alle tijde respect te tonen tegenover andere mensen in de zaak. Geef elkaar ruimte, geef geen ongewenste opmerkingen en maak geen foto’s van anderen zonder toestemming van deze persoon.
 • Eten en drinken (met uitzondering van water) is enkele toegestaan in de bar, niet in de sportruimtes.
 • Binnen roken is ten strengste verboden. Alsook is het ten strengste verboden illegale drugs te gebruiken of verkopen in onze zaak.
 • Dieren zijn niet toegestaan in onze sportruimtes.
 • Re.Charge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.
 • Gelieve bij brand onmiddellijk het gebouw te verlaten en alle persoonlijke bezittingen achter te laten.
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten in onze trainingszones, tenzij vergezeld door een volwassene en zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor het kind.
 • Covid-regels dienen gerespecteerd te worden volgens het koninklijk besluit.

Algemene Voorwaarden

1. lidmaatschap

1.1 niet overdraagbaar

Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan nooit overgedragen worden aan derden.

1.2 Misbruik

In geval van misbruik van het lidmaatschap, zal het lidmaatschap ingetrokken en geannuleerd worden. In dit geval dient het lid alle bijdragen verbonden aan het lidmaatschap nog te betalen tot het einde van de overeenkomst in het contract.

1.3 Betaalmethode

 • Bij maandelijkse betalingen worden de betalingen aan het begin van de maand automatisch via domiciliëring geïnd, met uitzondering van de eerste betaling die dient voldaan te worden bij afsluiten van het contract in de club.
 • De maandelijkse bijdrage dienen betaald te zijn voor de 5e dag van de desbetreffende maand. Bij onbetaalde facturen stuurt Re.Charge zelf de eerste aanmaning. Voor iedere 2en 3de aanmaning wordt er een extra kost gerekend van 7€. Na de derde aanmaning wordt de factuur overgedragen aan het incassobureau.
 • Het lid kan zelf kiezen voor eenmalige vooruitbetaling van een jaarabonnement. In dat geval worden er geen automatische betalingen via domiciliëring geïnd. Het abonnement wordt actief na bewijs van betaling van het volledige bedrag.
 • Je lidmaatschap is actief vanaf de dag van de eerste betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Indien een mandaat van maandelijkse domiciliëring wordt ingetrokken of geannuleerd zonder Re.Charge hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen behouden we het recht een bijkomende compensatie van 100€ aan te rekenen. Indien er geen betaling wordt gedaan behoudt Re.Charge het recht om een boete van 10% op het verschuldigde bedrag aan te rekenen.

1.4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap

 • Een abonnement wordt afgesloten met een vaste minimale initiële looptijd van 1 maand of 1 jaar, afhankelijk van de gekozen abonnementsformule.
 • Een abonnement kan niet beëindigd worden voor het aflopen van het contract.
 • Een abonnement vernieuwd automatisch na de vaste minimale looptijd. (Met uitzondering van een vooruitbetaald abonnement van 1 jaar). Wanneer het lid zijn abonnement niet beëindigd minimaal 1 maand voor het einde van de overeenkomst, zal het abonnement automatisch hernieuwd worden met telkens een maand.
 • Beëindiging van het abonnement gebeurt per aangetekende brief naar Re.Charge, (Kattendijkdok-westkaai 92-93, 2000 Antwerpen), via mail of persoonlijk aan de balie in onze zaak.
 • Aan het einde van de initiële looptijd verlengt het lidmaatschap automatisch aan hetzelfde tarief voor alle daarop volgende maanden. Onze tarieven kunnen ten alle tijde aan de balie geconsulteerd worden.
 • Vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap tijdens de initiële looptijd is enkel mogelijk op vertoon van een medisch certificaat dat sporten langdurig onmogelijk maakt.
 • Tijdelijk pauzeren van lidmaatschap in geval van blessure of ziekte is mogelijk op vertoon van een medisch certificaat. Retroactieve pauzering van het abonnement is echter niet mogelijk. De periode van pauzering van het abonnement is telkens minimaal 1 maand, startend op de eerste dag van de maand en eindigend de eerste dag van de daaropvolgende maand. In geval van pauzering van het abonnement wordt de oorspronkelijke minimale looptijd van het abonnement verlengd met de duurtijd van de tijdelijke opschorting, met een maximum van 6 maanden.
 • Terugbetaling van reeds betaalde membership fees is ten alle tijde onmogelijk.

1.5 Minderjarigen

 • In geval van lidmaatchap voor een minderjarige, dient dit ten alle tijde ondertekend te worden door een wettelijke voogd.

2. Verantwoordelijkheid

 • Leden zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. Noch Re.Charge, nog het personeel, kan verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van eender welke bezittingen in Re.Charge. Gelieve de lockers te gebruiken om waardevolle bezittingen te bewaren. Gebruik van de lockers is op eigen verantwoordelijkheid. Bij vermoeden van misbruik van lockers behoudt Re.Charge het recht om de lockers te openen.
 • Elk lid heeft een persoonlijke ongevallenverzekering. In geval van ongeval dat niet gedekt wordt door onze verzekering of voor bedragen die hoger zijn dan het verzekerde bedrag, kan Re.Charge nooit verantwoordelijk gehouden worden, tenzij in geval van grove fout of nalatigheid van een van de personeelsleden.
 • Noch Re.charge, noch haar personeel kan verantwoordelijk gesteld worden voor dood, persoonlijke blessure of ziekte van haar leden, hun kinderen of gasten aanwezig in Re.Charge.
 • De verantwoordeljikheid van Re.Charge is beperkt tot het bedrag gelijk aan de betaalde lidmaatschapsbijdragen van het jaar voorafgaand aan het ongeval, met een maximum van 1000 euro per claim.
 • Re.Charge zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

3. Reservaties en afspraken

 • Afspraken met personal trainer of diëtist kunnen tot 24u op voorhand kosteloos geannuleerd worden via mail of telefonisch. Bij verwittiging de dag zelf wordt 50% in rekening gebracht. Wanneer men niet komt opdagen zonder te verwittigen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Groepslessen zijn gratis te annuleren tot 8uur voor aanvang van de les, anders wordt de les aangerekend.
 • Bij een onbeperkt abonnement kunnen in principe een onbeperkt aantal groepslessen ingeboekt worden. Uit respect voor anderen is het echter niet de bedoeling dat men groepslessen inboekt als men niet zeker is of men kan komen, aangezien zo de plek wordt ingenomen van iemand die wel had willen komen sporten. Een reservatie wordt dan ook gezien als een verplichting om aanwezig te zijn. Re.charge behoudt het recht om iemand een extra bedrag van 17€ aan te rekenen als men meer dan twee maal niet komt opdagen zonder verwittiging in een groepsles. Vanaf dan zullen alle reservaties waarbij men niet komt opdagen aan dit tarief doorgerekend worden aan de klant.

3. Online shop

 • De prijzen zijn deze zoals vermeld op de webshop.
 • Retourneren van fysieke producten kan t.e.m. 14 dagen na ontvangst tegen een vergoeding van de retourkosten.
 • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop van een digitaal product of event ticket. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief. Herroeping is niet meer mogelijk binnen de 14 dagen voor aanvang van het evenement, de workshop of de cursus.
 • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop voor een digitaal product (met name een beurtenkaart). Op het moment dat u de eerste beurt gebruikt, ziet u af van dit herroepingsrecht.
 • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen na aankoop voor een digitaal product (met name een abonnement), voor de start van het abonnement. Op het moment dat u de eerste keer gebruik maakt van dit abonnement, ziet u af van dit herroepingsrecht.
 • Abonnementen zijn niet vroegtijdig stop te zetten zonder geldige reden (zoals blessures of andere dwingende redenen om stop te zetten), bij betaling stem je toe om het volledig abonnement te volgen tot einddatum, ook bij betaling in termijnen.

4. Privacy

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd conform de GDPR wetgeving.
 • Persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt in onze database voor volgende doeleinden: verwerken en analyseren van klantengegevens, marktstudies, informeren van leden over nieuwe diensten en producten en promotiecampagnes. Re.Charge behoudt het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken voor directe marketingdoeleinden en mag deze gegevens met derden delen voor deze doeleinden. Leden behouden het recht om hier van af te zien en bezwaar tegen aan te tekenen door te mailen naar family@recharge.be.
 • Camerabewaking: om de veiligheid van onze leden te waarborgen en ongewenst gedrag te voorkomen, maakt re.charge gebruik van camerabewaking in de bar en fitnessruimtes. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld bij betreden van de gym, waarmee u toestemming geeft.
 • Re.Charge is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Re.Charge zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.
 • Re.Charge is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

5. Divers

 • Gelieve ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in persoonlijke gegevens aan de receptie.
 • Re.Charge staat ter uw beschikking tijdens de openingsuren voor vragen in verband met lidmaatschap of betalingen.
 • Lidmaatschapsovereenkomsten vallen onder het Belgisch recht. Alle betwistingen in verband met de interpretatie en uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst worden beslecht door de rechtbank van district Antwerpen.
 • Onze personal trainers werken zelfstandig en zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en hun eigen acties. Re.Charge kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheid van de personal trainer.
 • Re.Charge behoudt het recht om foto’s getrokken in de zaak te gebruiken, tenzij de klant duidelijk zijn weigering heeft uitgesproken.
 • Om toegang te krijgen tot ons online platform, dienen we voor de klant op de website een account aan te maken.
 • Elke klant moet zich ten alle tijde kunnen identificeren. Re.Charge behoudt het recht om ten alle tijde een identificatiebewijs te vragen.